גירסת הדפסה

 
12 מאחז יד . מיוחד

   הזמנת לקוח. מאחז יד זהב בשילוב תפסים וקלפות בצבע שנהב בתנור
 

Yelzin Trading © 1995 2008 All rights reserved. info@Yelzin.com Phone:03-5599545 Fax:03-5599948 |English Site