מאחזי יד/רמפות/מגני קיר

 * לחץ על התמונה לפרטים*

 

  מאחז יד על העמודים

 
הגבהת מעקה