34 מוטות גלריה

 
 
 
סטודיו פרטי ביפו מוטות אופקיים . מוט עליון קוטר 40 מוטות תחתוניים קוטר 16 חיבור דפנות רוז' כוסית