8 פרופיל נפתח לזכוכית ברצף

 
עמוד 40 נפתח להשחלת זכוכית ליצירת רצף ללא תופסני זכוכית. הרכבה מהירה וזולה