מעקה זכוכית

 

 
מעקה זכוכית חיבור "מנטים" בתהליך עבודה