דגמי מעקות

 

מעקה קלאסי

חיבור עמוד ריצפתי

חיבור מאחז יד צידי לעמוד

חיבור עמוד מהדופן


מעקה עמוד + מנט

חיבור עמוד מהדופן +  מאחז יד
 על עמוד

עמוד קצר חיבור ריצפתי

עמוד קצר + מאחז יד מולבש על זכוכית

 

 

חיבור עמוד מהדופן

 

 


מעקה עמוד + ספיידר

חיבור עמוד ריצפתי + מאחז יד מולבש על זכוכית

חיבור עמוד  ריצפתי

חיבור עמוד מהדופן


מעקה מוטות

חיבור עמוד מהדופן

חיבור עמוד  ריצפתי אנוכי

חיבור עמוד  ריצפתי אלכסון


מעקה זכוכית נטו

חיבור מנט לקיר

חיבור מנט לקיר + מאחז יד מולבש על זכוכית

חיבור מנט לקיר שילוב תעלה ברצפה