ילצין מעקות בע"מ
Yelzin Ballustrade L.T.D
מעקות אלומיניום בגוון נירוסטה
 
   

גירסת הדפסה

 
8 פרופיל נפתח לזכוכית ברצף

 
עמוד 40 נפתח להשחלת זכוכית ליצירת רצף ללא תופסני זכוכית. הרכבה מהירה וזולה
 

Yelzin Trading © 1995 2008 All rights reserved. info@Yelzin.com Phone:03-5599545 Fax:03-5599948 |English Site